Kde sa stratila hanba?

„ Strata vertikality znamená, že od istej doby sme zabudli pozerať nahor.Pritom pohľad nahor bol niečím, čo ľudstvo kedysi katapultovalo na novú, omnoho vyššiu civilizačnú úroveň. Bol to smer, ktorý prelínal náš pozemský svet so svetom nad nami, so svetom bohov. Bola to okrem iného naša schopnosť uvedomiť si prepojenosť ľudského druhu a mnoho väčšieho, nadčasového aspektu vývoja vesmíru, ktorý sme nazvali svetom bohov, ktorý nás doviedol k hľadaniu zmyslu našej existencie. V okamžiku, keď sme začali hľadať cestu nahor, začala naša nová intelektuálna a duchovná cesta. (Miroslav Bárta)

Ako pomôcť žiakom nahliadnuť do seba?

Človek by sa mal učiť byť sám sebou a nie sa sústavne s niekým porovnávať. Sústavné porovnávanie a súťaženie, kto z nás je najlepší a najkrajší odoberá veľké množstvo energie. Rivalita síce môže byť, ale zdravá. Tá nezdravá je skôr na škodu. A tak aj v školách by sme čoraz viac mali vytvárať priestor na zastavenie.

Prečo nosiť deti v šatke?

„Tesné spojenie s dieťaťom je nenahraditeľnou skúsenosťou. Mali by sme často pestovať telesný kontakt dieťaťa s matkou (dieťaťa s otcom). Podobne ako strom, ktorý je svojimi početnými jemnými koreňmi pevne spojený so zemou, a tak v nej čerpá energiu pre celú korunu a plody, tak potrebuje dieťa čerpať podporu a energiu z pevného zjednotenia s matkou a otcom, aby neskôr mohlo byť samostatné…”
Jiřina Prekopová

Najznámejšie techniky mediálnej manipulácie

Médiá sú neoddeliteľnou súčasťou každého jedinca v spoločnosti. Sú zdrojom informácií, ktoré nám pomáhajú ostať v kontakte s realitou a ovplyvňujú naše postoje či správanie. Vyznať sa v logike mediálneho sveta by preto malo patriť k základnej gramotnosti jedinca 21. storočia. Je potrebné naučiť sa dekódovať objektívnu informáciu od informácií, ktoré nám médiá podsúvajú. Ľudia, ktorí sú len pasívnymi prijímateľmi správ, sú ľahšie manipulovateľní.

Deti novej doby

„Prišli, aby nám pomohli nájsť harmóniu a mier.“
„ Indigové deti sa rodia, aby pomohli zmeniť vzdelávací systém, náš spôsob stravovania sa, ochrany prírody či rodinné štruktúry. Pomáhajú nám realizovať náš potenciál tým, že sa staneme prirodzenejšími a začneme viac počúvať svoju intuíciu.“

Odpisovanie a podvádzanie v ničom žiakom nepomáha

Motivácia a ciele sú úžasné veci, ale ak sa k nim nepridá pracovitosť, človek len veľmi ťažko pocíti dobrý pocit sám zo seba. Všetci úspešní ľudia sú veľmi pracovití. Okrem toho, že mali  šťastie, že robia v živote to, čo ich naozaj baví, svoju prácu robia nepretržite a s vysokým nasadením. Len pomocou tvrdej práce sa dá priamočiaro a s radosťou kráčať za svojimi snami…

Každé dieťa je výnimočné

Na zemi neexistuje človek, ktorý by nemal na niečo vlohy. Či už je to umenie, šport, pečenie alebo vyšívanie. A tak isto ako neexistuje človek bez určitého talentu, neexistuje ani človek, ktorý by mal predpoklady na úplne všetko, čo sa na svete dá vykonávať. Takže ľudia sa od seba odlišujú nielen tým, ako vyzerajú alebo ako sa správajú, ako premýšľajú, ale aj tým, v akom smere prejavujú svoju šikovnosť. Každý z nás dokáže urobiť niečo iné, lebo každého z nás zaujímajú iné veci. Často sa ľudia stretávajú aj s tým, že ich niekto odsudzuje alebo sa im posmieva len preto, že niečo nedokážu. Takéto veci by sa však nemali diať, pretože nie je naozaj možné, aby všetci všetko vedeli.

Prečo je dôležitá prosociálnosť?

Dnešný človek musí čeliť rôznym problémom vo viacerých oblastiach života. Konzumný spôsob života nás nabáda k tomu, aby sme posudzovali človeka hlavne podľa jeho ekonomického statusu, zovňajšku a oblečenia. A hoci mnohí ľudia aj napĺňajú vysnený konzumný ideál, necítia skutočnú radosť a šťastie. Stále im niečo chýba. A to niečo, čo robí život skutočným životom a čo človeka napĺňa nefalšovaným šťastím je práve duchovná stránka, o ktorú sa musíme už od detstva starať viac ako o čokoľvek iné. Ale je tomu tak? Venujeme nášmu duchovnému rozmeru skutočnú pozornosť? Záleží nám na tom?