Ako sa prejavuje pýcha?

Pýcha má mnoho podôb. Je vhodné, aby žiaci o jej prejavoch vedeli, aby ju v prípade potreby vedeli identifikovať vo vzťahoch. O pýche sa dá rozprávať aj v súvislosti s literárnymi hrdinami. Literárne ukážky prostredníctvom postáv ponúkajú na analýzu množstvo  spôsobov správania a postojov, ktoré súvisia práve s pýchou.

Odpisovanie a podvádzanie v ničom žiakom nepomáha

Motivácia a ciele sú úžasné veci, ale ak sa k nim nepridá pracovitosť, človek len veľmi ťažko pocíti dobrý pocit sám zo seba. Všetci úspešní ľudia sú veľmi pracovití. Okrem toho, že mali  šťastie, že robia v živote to, čo ich naozaj baví, svoju prácu robia nepretržite a s vysokým nasadením. Len pomocou tvrdej práce sa dá priamočiaro a s radosťou kráčať za svojimi snami…