DETI A REKLAMA

DETI A REKLAMA
Reklama na nás útočí zo všetkých strán. Neubránia sa jej ani deti. Psychológovia už dávno vedia, že reklama mení naše myšlienky, túžby, postoje a názory. Čím viacej reklamy, tým viacej túžob rastie v deťoch. Tie túžby však úzko súvisia s výrobkami, v žiadnom prípade nejde o vyššie city alebo nejaké vyššie ciele.