HUDBA A POÉZIA

Dnešná mládež miluje hudbu. Využime túto skutočnosť!

Na úvod hodiny si žiaci vypočujú pieseň so slovenským textom. Zamyslia sa nad ním a povedia svoje názory naň. Potom žiakom povieme, že nielen textári píšu napríklad o láske alebo o prírode, ale aj básnici. Neskôr si žiaci prečítajú báseň na tú istú tému z učebnice alebo im pustíme nahrávku textu z CD alebo videoklip na interaktívnej tabuli.  Texty navzájom porovnáme, hľadáme rozdiely i rovnaké znaky. V žiakoch takto prebúdzame zvedavosť. Motivujeme ich tiež k tomu, aby sami napísali podobný text, zhudobnili báseň z učebnice alebo použili Orffove nástroje na zvýraznenie niektorých slov v básni či na podfarbenie atmosféry. Využívajme všetky schopnosti žiakov. Nechajme ich aj na literatúre alebo tvorivom písaní spievať, hrať na hudobnom nástroji, vymýšľať, kombinovať.