Kniha v rodine

„ Nie ti milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.“
(E. Rotterdamský)

Dnešné rodiny s deťmi majú oveľa možností ako využiť spolu voľný čas. Pribudlo športovísk, parkov, kúpalísk. V domácnostiach sa objavili počítače, internet, televízory s viacerými stanicami, elektronické hračky… Toto všetko je pre vývin dieťaťa veľmi dôležité. Dnešné deti aj vďaka týmto výdobytkom vedy sú technicky vyspelejšie, sebaistejšie, majú väčší rozhľad. Ale aj napriek týmto pozitívam pribúdajú deti, ktoré majú problémy s čítaním, s komunikáciou, s vyjadrovaním názorov. Samozrejme veľa vecí ovplyvňuje genetika, zdedené vlastnosti či schopnosti. No niektoré skutočnosti v tomto smere môže ovplyvniť ešte stále aj kniha a čítanie.
Veľa mamičiek už v prenatálnom období svojho dieťatka mu veľa číta, spieva, komunikuje s ním. Entuziazmus ich neopúšťa ani v prvých rokoch po narodení. S nadšením zoznamujú svoje ratolesti s písmenkami, s radosťou im čítajú rozprávky. Postupom času sa však nadšenie vytráca. Dieťa zostáva s knihou buď osamotené, alebo ju úplne navždy odloží na poličku a vrhne sa na iné aktivity.
Najnovšie výskumy potvrdzujú, že aj mladšom či staršom školskom veku okrem čítania v škole aj čítanie v rodinách má svoj veľký význam. Možno si to neuvedomujeme, ale vedieť čítať, porozumieť textu, diskutovať o ňom, to je výborný základ pre celý ďalší život. Veď ako môže človek ďalej študovať iné vedy, ak sa trápi aj v neskoršom veku s čítaním? Čítanie rozširuje slovnú zásobu, zlepšuje zvládnutie pravopisu, zlepšuje pozornosť na vyučovaní a v konečnom dôsledku dobrý a aktívny čitateľ má menšie problémy pri písaní vlastných textov.
Aby dieťa malo celoživotný pozitívny vzťah ku knihe musí vidieť príklad hlavne v rodine. Ideálne je , keď dieťa svoju mamu a otca vidí doma čo najčastejšie s knihou v ruke. Pozitívny vzor je aj dnes ten najlepší výchovný prostriedok. Ďalšia pozitívna motivácia k čítaniu sa môže uskutočniť v kníhkupectve, kde necháme deťom dostatočný priestor na výber kníh, ktoré ich zaujmú. Môžeme tiež s nimi pravidelne chodiť do knižnice. Dieťa musí cítiť, že rodič čítaniu kníh pripisuje dôležitosť a nie je mu to ľahostajné. Časom zistíme, že chlapcom sa páči, keď má kniha spád, dobrodružstvo a bohatý dej. Zaujímajú ich fakty, záhady, sci- fi, mimozemšťania. Aj v beletrii majú túžbu dostať sa k nejakým informáciám. Výber knihy treba zladiť so záujmami dieťaťa. Napríklad synovi futbalistovi môžeme kúpiť k lopte aj knihu o futbalistoch. Veľa detí chová doma zvieratká. Dnes už existuje množstvo kníh aj o tejto problematike. Celkove nie je problém kúpiť knihy o autách, športovcoch, ufo, dinosauroch, sopkách, spevákoch… Dievčatá zase v knihách rady sledujú osudy postáv, pekné príbehy. Majú rady dievčenské romány a rozprávky, tiež rôzne knihy o zvieratkách, filmových hrdinkách či speváčkach. Dôležité je, aby sa aj dieťa zúčastnilo na výbere knihy a nezabudnime si na pobyt v kníhkupectve (knižnici) vyhradiť dostatok času.
Ak sme dieťa naučili systematickosti v čítaní, môžeme pre neho urobiť ešte viac tým, že sa s ním nenútene budeme rozprávať o tom, čo práve číta. Stačia nám na to jednoduché otázky. Napríklad: Čo sa ti na knihe páči?
Ako sa volá hlavná postava?
Aké problémy musí riešiť?
Ako sa kniha začína?
Ako sa skončila?
Ako by si to kniha ukončil(a)?
Priniesla ti kniha niečo do života?
V akom prostredí (meste, dedine) sa odohráva dej?
Dozvedel(a) si sa niečo nové?
Čo by si ty urobil(a) ináč ako postava?
Snažme sa z čítania urobiť v rodine každodenný rituál. Ak sa dá, zapojme do čítania aj starých rodičov, vymedzme si príjemný priestor v byte práve na tieto spoločné činnosti.
Dnešný život je naozaj hektický, máme málo času a nie každý deň sa nám podarí svoje predsavzatia splniť. Ale predsa len v priebehu roka máme niekedy voľnejšie víkendy, sviatky a prázdniny. Práve vtedy môžeme vyskúšať aj rôzne ďalšie hry a aktivity, ktoré vychádzajú z čítania kníh. Stačí 30 minút denne a deti budú šťastné, že vyskúšali zase niečo nové. Medzi najznámejšie aktivity patria napríklad tieto:
Mysli si dielo!
Dieťa myslí na nejaké dielo, ktoré už čítalo. Úlohou členov rodiny je zistiť, na ktoré dielo myslí. Nesmú sa však na dielo pýtať priamo, ale pomocnými otázkami ako napríklad: kde sa dej odohráva, koľko tam vystupuje postáv, či dielo napísal chlap alebo žena, či je hlavnou postavou zviera alebo človek a podobne.
Ukážky
Rodič číta krátke ukážky z diel, ktoré má dieťa už prečítané. Potom háda, z ktorého diela je ukážka a kto dielo napísal.
Kreslenie príbehov
Dieťa motivujeme napríklad aj tak, že mu povieme, aby nakreslilo niekoľko obrázkov z kníh, ktoré už prečítalo, dáme ich na viditeľné miesto a ostatní členovia rodiny sa pokúsia hádať, z ktorých kníh sú ilustrácie.
Spoločné vytváranie príbehu
Rodina sa môže dobre pobaviť aj na tejto aktivite. Každý z rodiny postupne hovorí jednu vetu, všetci idú za sebou. Ak sa snažia môžu spoločnými silami vytvoriť vlastný príbeh. Prvý v poradí má zodpovednú úlohu, pretože určujeme tému.
Nahrávanie čítania
Deti sa aj rady počúvajú, ako čítajú. Môžeme ich nahrávať napríklad na magnetofón, nahrávky uchovať. Pre dieťa je potom zaujímavé počúvať svoje vlastné čítanie s odstupom času. Nahrávať sa môže aj celá rodina. Niekedy je potom veľmi zábavné jednotlivé nahrávky počúvať ( a hlavne po rokoch).
Popletená rozprávka
Keď máme viac času, môžeme pre deti pripraviť zaujímavú aktivitu. Prefotíme texty z knižiek, rozstriháme ich, poprehadzujeme a nalepíme na papier. Deti potom texty čítajú a hľadajú z ktorých napríklad rozprávok sú vybrané vety.
Rozprávkový klobúk
Deti sedia v kruhu. V strede je klobúk, v ktorom sú na lístkoch napísané vety z viacerých rozprávok. Deti si z klobúka ťahajú jednotlivé vety na lístkoch a snažia sa zistiť, z ktorej rozprávky pochádzajú.
Príbehy so známymi postavami
Deti môžu vymýšľať príbehy, v ktorých vystupujú známe postavy, ktoré poznajú z pôvodných diel, ktoré čítali.
Čítanie je zručnosť, ktorú dieťa nevyhnutne potrebuje pre svoj ďalší život. Ak chceme, aby sa z našich detí stali dobrí čitatelia a dobrí žiaci, musíme im dopriať čo najviac zaujímavých situácií a stretnutí s knihou. Pokúsme sa im ukázať aj na vlastnom príklade a aktívnym časom prežitým s nimi, že aj čítanie môže byť potešením a zábavou pre celú rodinu.