Ako robiť čitateľské dielne?

Na druhom stupni základných škôl učitelia musia stále viac premýšľať nad tým, ako žiakov priviesť ku knihe a ku čítaniu. Konkurencia v podobe počítačov a televízie je čoraz silnejšia, a tak aj učitelia musia hľadať čoraz premyslenejšie cesty, po ktorých by mali kráčať žiaci do krajiny kníh. Lenže ako ich zaujať, zlákať na našu stranu? Jednoznačne tvorivým nápadom, premyslenou aktivitou, pri ktorej bude dominantný žiak.

DETI A REKLAMA

DETI A REKLAMA
Reklama na nás útočí zo všetkých strán. Neubránia sa jej ani deti. Psychológovia už dávno vedia, že reklama mení naše myšlienky, túžby, postoje a názory. Čím viacej reklamy, tým viacej túžob rastie v deťoch. Tie túžby však úzko súvisia s výrobkami, v žiadnom prípade nejde o vyššie city alebo nejaké vyššie ciele.

Didaktické hry na hodinách literárnej výchovy

Hra s perom
Žiaci sedia v kruhu, podávajú si pero smerom doprava a každý, ktorému sa pero dostane do rúk, musí povedať ľubovoľné meno spisovateľa a jedno jeho dielo. Keď učiteľ povie STOP, ten žiak, ktorému zostalo pero v ruke, musí podrobnejšie rozprávať o živote alebo diele spisovateľa, ktorého si sám vybral .Žiak, ktorý sa pomýli, vypadáva z hry.

Každý človek má svoju hodnotu alebo ako na hodine literatúry pracovať s denníkom

Či si to už chceme priznať alebo nie, doba, v ktorej žijeme, nie veľmi praje tolerancii, súcitu, vzájomnej pomoci. Skôr opak je pravdou. Denne sme svedkami rôznych konfliktov, rozbrojov medzi ľuďmi, agresivity či nenávisti. No a v takomto prostredí vyrastajú aj naše deti. Spomínané prvky neadekvátneho správania sa zo sveta dospelých presúvajú aj za brány škôl. Učiteľ často namiesto toho, aby učil, denne rieši množstvo konfliktov, agresivita narastá, znížené známky zo správania vôbec nepomáhajú a čo je najhoršie, z roka na roka pribúda počet žiakov s rôznymi poruchami správania. Deti strácajú rešpekt pred svetom, ale aj pred sebou. Staré osvedčené metódy nezaberajú.