Hry na rozvoj detskej pozornosti, postrehu a rýchlosti

Ako učitelia by ste sa mali tiež zaujímať o rozvoj detskej pozornosti, pretože práve tá je dôležitá, aby vaše hodiny prebiehali hladko. Ak chcete rozvíjať detskú pozornosť, tieto tipy na hry s deťmi vám v tom môžu pomôcť. Môžete ich využiť v škole prírode, počas výletov i vyučovania.

T- GRAF

T-graf je užitočná a jednoduchá grafická pomôcka všade tam, kde existujú protichodné pohľady, názory, postoje, kde má určitá vec svoje PRE a PROTI, plusy a mínusy. Dá sa využívať hlavne vtedy, keď sa študenti nevedia rozhodnúť medzi dvomi možnými alternatívami. Ale dá sa využiť aj v prípadoch, keď majú na problematiku jasný názor.

HRY na cvičenie pamäti detí

V predchádzajúcom článku   ste sa mohli dočítať o druhoch pamäti a tiež o tom, že každé dieťa už v predškolskom veku preferuje určitý typ zapamätávania. Už v tomto období sa u dieťaťa  vo zvýšenej forme prejavuje  vizuálna, sluchová, pohybová alebo hmatová pamäť. Dnes si povieme o tom, ktoré veľmi jednoduché hry sú vhodné na rozvíjanie určitého typu pamäti.

Snowballing – metóda snehovej gule

Táto metóda, ktorá sa dá uplatniť v rámci skupinového vyučovania, je  stredne  ťažká  na  prípravu  a organizáciu vyučovania,  ale  nenáročná  na  riadenie  vyučovania.  Od  ostatných  skupinových  metód  sa odlišuje  tým,  že  práca  začína  od  jednotlivca.

Ako pomôcť žiakom rozvíjať kreativitu?

Tvorivosť sa často spája iba s umeleckými smermi. Ale kdekoľvek v súčasnosti vkročíme, všade sa môžeme stretnúť s predmetmi a produktmi, ktoré sú úzko späté s tvorivou predstavivosťou. Tvorivosť je spojená s každodenným životom. Viaže sa k predaju výrobkov, ich dizajnu, súvisí s reklamou, s výkladmi v obchodoch,  prebúdza sa pri zariaďovaní bytov, v domácnosti pri varení a pečení, pri športe, v podnikaní. Tvorivosť sprevádza človeka na každom kroku. Z tohto dôvodu by sa jej mala čo najväčšia pozornosť venovať aj v školách. Tvorivá práca v školách je dôležitá z viacerých dôvodov.