VLASTNÁ TVORBA POÉZIE

Vlastná tvorba žiakov môže byť tiež výborným mostíkom na ceste k pochopeniu veľkých myšlienok našich básnikov. Aj na 2. stupni základných škôl môžeme používať rôzne hravé aktivity, ktoré nevtieravo povzbudia tvorivosť našich žiakov. Uvediem niekoľko príkladov na to, ako v žiakoch rozprúdiť „básnickú krv“. Po takýchto prípravných cvičeniach sa mnohí žiaci púšťajú aj do tvorby vlastnej poézie.
1. Dopĺňaj slovné spojenia, slová podľa stanovených kritérií
V tomto cvičení si žiak opakuje slovné druhy a gramatické kategórie a zároveň nenásilnou formou tvorí umelecké prostriedky – metafory, epitetá, prirovnania a podobne).
Vidím……………………………………………………………… ( dve podstatné mená v ľubovoľnom páde)
Cítim………………………………………………………………. (podst.meno v nominatíve a podst.meno v genitíve)
Počujem…………………………………………………………. ( prídavné meno a podstatné meno)
Dotýkam sa……………………………………………………… ( otázka)
Chápem…………………………………………………………… (otázka)
Skúšam………………………………………………………. (podstatné mená v ľubovoľnom páde alebo neurčitok a podstatné meno)
Cítim………………………………………………………………. ( spojenie spojené spojkou ako)
2. Doplň na prázdne miesta slová tak, aby sa rýmovali!
Deň s tebou je plný nápadov,
mám pocit, že………………………………. .
Keď zatvorím oči ,plávam ku tebe,
čo bude s nami………………………………

3. Vymysli podľa obrázka štvorveršovú báseň so striedavým rýmom!