Z webu nič nevymažeš

Všedná realita je už taká. Bez mobilu, tabletu a notebooku sa už nemôžeme ani pohnúť. Ani naše deti. Duch doby nám nedáva veľkú šancu vystúpiť zo zaužívaných stereotypov, tlaky zo všetkých strán sú naladené na plné obrátky. Je mi jasné, že sa deťom nedá úplne zakázať prístup k internetu, k mobilom, k tabletom alebo k počítačom. Ak ho nemajú doma, majú ho v škole alebo popoludní u spolužiaka. Zakázať sa im nedá, veď v mnohých smeroch je pre všetkých veľmi prospešný, ale múdrym pohybom v tomto priestore sa naučiť dá.
Najväčší vplyv v tomto smere majú na svoje deti rodičia. Rozprávajte deťom o tom, na čo vy sami využívate internet, mobil a počítač. Doma je najideálnejšie nesedieť pri počítači celé hodiny, ale venovať sa deťom, a to aj keď ony samy sedia pri počítači. Spýtajte sa ich, prečo robia práve to, čo robia, v čom ich to obohacuje, prečo sa im páči práve tá hra, ktorú hrajú a podobne. V prípade potreby si nastavte rodičovskú kontrolu. Ak máte staršie deti, preštudujte si informácie o najnovších technických parametroch, aby ste mali v prípade potreby prehľad o tom, čo robia, na čo myslia, po čom túžia. O internete a počítačoch sa dá s deťmi rozprávať nekonečne dlho. Rozprávajte sa o vhodných a prospešných stránkach, starším deťom ponúknite vhodné internetové zdroje na prípravu do školy a hlavne neustále vysvetľujte skutočnosť, že nie všetko, čo nájdu na internete je aj pravdivé. Ak si k tomu všetkému dohodnete aj isté pravidlá, máte veľkú šancu, že vaše dieťa nepodľahne negatívnom vplyvom. Napríklad kyberšikane, ukradnutiu osobných údajov, fotografií, schôdzke naslepo a podobne.
Aj v školách sa už bežne venuje tejto problematike pozornosť. Deťom sa dá o tejto problematike veľa rozprávať alebo si môžu pozrieť videá, ktoré korešpondujú s aktuálnou problematikou. Najlepšie je tieto činnosti skĺbiť a zároveň ponúknuť žiakom priestor na vlastné názory a diskusiu. K diskusii im môže pomôcť aj nasledujúci pracovný list, ktorý je zostavený tak, že jednotlivé úlohy ich motivujú nielen premýšľať, prezentovať vlastné názory, ale zároveň ponúkať aj vlastné riešenia.
Z WEBU NIČ NEVYMAŽEŠ
1. Pozri si videonahrávku na : http://vimeo.com/59485720#at=0
2. Aký pocit v tebe ukážka vyvolala? _____________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Napíš stručný obsah ukážky (môže byť aj osnova).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Čo by si poradil(a) hlavnej hrdinke?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Zverejnil (a) si na webe informáciu, ktorú si neskôr oľutoval(a)? Ak chceš, napíš o nej.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Ktoré webové stránky najčastejšie navštevuješ?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Napíš aspoň tri základné pravidlá etického správania na internete ( facebooku).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Je dobré, keď žiaci môžu premýšľať v škole nad svetom nielen vo všeobecnosti, ale ponúkame im aj také aktivity, ktoré ich motivujú k premýšľaniu aj nad vlastným životom. Aj vďaka týmto zastaveniam majú žiaci šancu nedostatky vo svojom živote zmeniť. Čím skôr si ich vedomia, tým je to pre nich lepšie.