ZMENA ŽÁNROV

Keď už žiaci dobre pochopili podstatu lyrickej básne, ktorú čítali, môžeme toto ich nové poznanie využiť aj pri takej tvorivej činnosti ako je zmena žánrov.

Necháme žiakov, aby sa motivovali niektorými myšlienkami z básne a použili ich pri tvorbe nejakého epického žánru (rozprávka, bájka, povesť). Takto sa ešte viac stotožnia s niektorými básnickými posolstvami a čo je dôležité i cez vlastnú tvorbu sú v kontakte s básnikovou tvorbou a aj takýmto spôsobom sa učivo ešte viac v nich fixuje.